Med over 350 typer pasta er det ikke likegyldig for en italiener hvilken man velger…